Saohot – Để bù đắp sự gia tăng của chi phí sinh hoạt hàng ngày, mức lương tối thiểu của người lao động các nước ASEAN được ghi nhận là đã tăng lên trong thời gian qua.

Indonesia

Thị trường lao động Indonesia có sự khác biệt đáng kể về mức lương tối thiểu giữa các địa phương. Mức lương hàng tháng được công bố bởi hội đồng tiền lương ở các tỉnh thành khác nhau.

Vào ngày 1/1/2022, mức lương tối thiểu hàng tháng ở Thủ đô Jakarta đã tăng từ 4.416.186 IDR lên 4.641.854 IDR (tương đương 323,65 USD).

Thái Lan

Bộ Lao động Thái Lan dự kiến ​​sẽ phê duyệt việc tăng lương tối thiểu hàng ngày của Thái Lan từ 336 THB (9,97 USD) lên mức cố định là 492 THB (14,6 USD), theo báo cáo của Nation Thailand. Đây là mức tăng mạnh sau lần tăng cách đây 2 năm. Với mức tăng này, lương tháng của lao động Thái Lan sẽ tăng từ 259 USD lên 379,6 USD.

Malaysia

Hiện nay, mức lương tối thiểu ở 57 thành phố lớn của Malaysia là 1.200 RM (khoảng 282,05 USD) và mức lương tối thiểu ở các vùng nông thôn là 1.100 RM (khoảng 258,55 USD).

Sắp tới, từ ngày 1/5/2022, mức lương tối thiểu của Malaysia sẽ điều chỉnh thành 1.500 RM (khoảng 352 USD).

Philippines

Philippines có mức lương tối thiểu ngày khác nhau giữa các vùng. Mức lương tối thiểu quốc gia của Philippines vào năm 2021 là 537 PHP (tương đương 10,24 USD/ngày, 226 USD/tháng) một ngày và không thay đổi kể từ năm 2019.

Chính quyền định hướng mức lương tối thiểu hàng ngày của Philippines sẽ vào khoảng 547 PHP/ngày (10,43 USD/ngày) vào năm 2023.

Việt Nam

Mức lương tối thiểu hiện đang áp dụng tại Việt Nam như sau: Vùng 1 là 4.420.000 đồng (192,54 USD)/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng (170,76 USD)/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng (149,41 USD)/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng (133,73 USD)/tháng.

Mới đây, sau hai phiên họp, thương lượng, sáng 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Campuchia

Ở Campuchia, việc tăng lương tối thiểu chủ yếu để đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngành dệt may và giày dép. Mức lương tại đây đã tăng đến con số 194 USD vào năm 2022, từ mức 190 USD năm 2020.

Lào

Ngày 3/2/2022, Liên đoàn Công đoàn Lào công bố sẽ tăng lương tối thiểu lần đầu tiên kể từ năm 2018, từ mức 1.100.000 LAK (khoảng 91,68 USD) lên 1.500.000 LAK (125,2 USD)

Indonesia

Thị trường lao động Indonesia có sự khác biệt đáng kể về mức lương tối thiểu giữa các địa phương. Mức lương hàng tháng được công bố bởi hội đồng tiền lương ở các tỉnh thành khác nhau.

Vào ngày 1/1/2022, mức lương tối thiểu hàng tháng ở Thủ đô Jakarta đã tăng từ 4.416.186 IDR lên 4.641.854 IDR (tương đương 323,65 USD).

Thái Lan

Bộ Lao động Thái Lan dự kiến ​​sẽ phê duyệt việc tăng lương tối thiểu hàng ngày của Thái Lan từ 336 THB (9,97 USD) lên mức cố định là 492 THB (14,6 USD), theo báo cáo của Nation Thailand. Đây là mức tăng mạnh sau lần tăng cách đây 2 năm. Với mức tăng này, lương tháng của lao động Thái Lan sẽ tăng từ 259 USD lên 379,6 USD.

Malaysia

Hiện nay, mức lương tối thiểu ở 57 thành phố lớn của Malaysia là 1.200 RM (khoảng 282,05 USD) và mức lương tối thiểu ở các vùng nông thôn là 1.100 RM (khoảng 258,55 USD).

Sắp tới, từ ngày 1/5/2022, mức lương tối thiểu của Malaysia sẽ điều chỉnh thành 1.500 RM (khoảng 352 USD).

Philippines

Philippines có mức lương tối thiểu ngày khác nhau giữa các vùng. Mức lương tối thiểu quốc gia của Philippines vào năm 2021 là 537 PHP (tương đương 10,24 USD/ngày, 226 USD/tháng) một ngày và không thay đổi kể từ năm 2019.

Chính quyền định hướng mức lương tối thiểu hàng ngày của Philippines sẽ vào khoảng 547 PHP/ngày (10,43 USD/ngày) vào năm 2023.

Việt Nam

Mức lương tối thiểu hiện đang áp dụng tại Việt Nam như sau: Vùng 1 là 4.420.000 đồng (192,54 USD)/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng (170,76 USD)/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng (149,41 USD)/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng (133,73 USD)/tháng.

Mới đây, sau hai phiên họp, thương lượng, sáng 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Campuchia

Ở Campuchia, việc tăng lương tối thiểu chủ yếu để đảm bảo quyền lợi cho công nhân ngành dệt may và giày dép. Mức lương tại đây đã tăng đến con số 194 USD vào năm 2022, từ mức 190 USD năm 2020.

Lào

Ngày 3/2/2022, Liên đoàn Công đoàn Lào công bố sẽ tăng lương tối thiểu lần đầu tiên kể từ năm 2018, từ mức 1.100.000 LAK (khoảng 91,68 USD) lên 1.500.000 LAK (125,2 USD)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây